Menu

Overlegplatform “kinderen eerst”

Uit de gemeentelijke kind rapporten van kind en gezin blijkt dat 1 kind op 9 geboren wordt in een kansarm gezin. Dit betekent dat het percentage geboorten in kansarme gezinnen in Lummen gestegen is.
 
Binnen de meerjarenplanning van het OCMW is het werken met kinderen in kansarme gezinnen dan ook een beleidsprioriteit.
 
Concreet tekent Lummen in op de projectoproep van de staatssecretaris voor maatschappelijke integratie om een overlegplatform te ontwikkelen.
 
Dit overlegplatform heeft als doelstelling een netwerk uit te bouwen van Lummense organisaties, verenigingen en scholen die dagdagelijks werken met en voor kinderen. Door samen te komen wisselen we ervaringen uit, leren wel elkaar kennen en ontdekken we noden en behoeften.
 
Vanuit het overlegplatform wordt er ook een vorming georganiseerd rond (kans)armoede.
 
Indien u meer informatie wenst over het project of u heeft een vraag rond kinderarmoede neem gerust contact op met Kim Willems.

 

Contact

Kim Willems
Gemeenteplein 13
3560 Lummen
013/39 05 70
kw@ocmw-lummen.be