Menu

verkavelingsvergunningen

Wanneer u een stuk grond wil verdelen in twee of meerdere kavels met de bedoeling om ten minste één van deze kavels te verkopen of te verhuren voor meer dan negen jaar, een erfpacht of een opstalrecht te vestigen of één van deze overdrachtsvormen aan te bieden, voor woningbouw, kan dit enkel gebeuren door een verkaveling. Hiervoor neemt u best contact op met een beëdigd landmeter of een stedenbouwkundige.

Percelen die deel uitmaken van een verkaveling kunnen aan bijkomende voorwaarden (i.v.m. afmetingen en plaatsing van gebouwen) onderworpen worden. Om te weten of het perceel in een verkaveling ligt, doe je best navraag bij de dienst ruimtelijke ordening.

Documenten Verkavelingsaanvraag

Documenten verkavelingswijzigingen

Documenten die niet altijd van toepassing zijn
Opgelet! U dient na te kijken of deze documenten al dan niet vereist zijn!

Links

Meer info
Dienst Ruimtelijke ordening
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 540
E ruimtelijke.ordening@lummen.be