Menu

verbintenis tot tenlasteneming

Een vreemdeling dient bij het betreden van het Schengengrondgebied te bewijzen dat hij beschikt over voldoende middelen van bestaan. Indien hij dit niet kan bestaat er de mogelijkheid beroep te doen op een garant. Deze stelt zich via een verbintenis tot tenlasteneming hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van de overheid voor de onkosten van gezondheid, verblijf en repatriëring van degene die naar hier komt. Deze aansprakelijkheid kan tot 2 jaar duren. Aan het einde van deze periode dient de garant te bewijzen dat de vreemdeling het Schengengebied effectief heeft verlaten, dat er een nieuwe tenlasteneming werd aanvaard of dat de vreemdeling definitief toegang heeft gekregen tot het Belgisch grondgebied. Opgelet: de verantwoordelijkheid van de garant blijft bestaan als de vreemdeling na de termijn van het toegelaten verblijf op het grondgebied verblijft (illegaal verblijf).

Als je garant wil zijn, breng je volgende zaken mee:
- je eigen identiteitskaart
- de administratieve gegevens van de persoon die je wil uitnodigen:
- naam
- voornaam
- geboortedatum en -plaats
- adres in het buitenland
- paspoortnummer
- de naam van de plaats waar deze het visum zal aanvragen
- reden van het bezoek
- de periode van het bezoek
- naam van de Belgische Ambassade waar het verzoek wordt ingediend


Meer info op burgerzaken@lummen.be en www.vreemdelingerecht.be

Meer info
Dienst burgerzaken
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 470
E burgerzaken@lummen.be