Menu

tarieven BKO (vanaf 1 september 2014)

Basistarief
schooldagen:

 • 1,10 EUR per aangevangen halfuur per kind

Op schoolvrije dagen en op vakantiedagen:

 • 3,85 EUR voor een aanwezigheid van < 3 uren
 • 5,50 EUR voor een aanwezigheid vanaf 3 tot 6 uren
 • 11,00 EUR voor een aanwezigheid van > 6 uren 

Verminderd tarief voor gelijktijdig aanwezige kinderen van een gezin
schooldagen:

 • 0,82 EUR per aangevangen half uur per kind

Op schoolvrije dagen en vakantiedagen:

 • 2,89 EUR voor een aanwezigheid van < 3 uren
 • 4,12 EUR voor een aanwezigheid vanaf 3 tot 6 uren
 • 8,25 EUR voor een aanwezigheid van > 6 uren 

Bijkomende tarieven voor extra‘s

 • inschrijvingskosten: 10,00 EUR
 • inschrijvingskosten voor gelijktijdig ingeschreven kinderen van eenzelfde gezin vanaf het tweede kind: 5,00 EUR
 • kind afhalen na sluitingstijd: 15,00 EUR
 • jaarlijkse uitstap: ouderbijdrage + 12,00 EUR (niet verplicht)

Annulerings- en reserveringskosten

5,00 euro per kind per dag, indien

 • de gereserveerde dag niet of niet tijdig geannuleerd werd (rekening houdend met de annuleringstermijnen zoals opgesomd in het reglement)
 • per schooljaar meer dan 6 annulatiekaarten gebruikt
 • indien een kind aanwezig was zonder voorinschrijving

Jokers

Elk kind krijgt 6 jokers per schooljaar die gebruikt kunnen worden bij niet-tijdig annuleren. Deze jokers worden automatisch in het digitaal reservatieprogramma in mindering gebracht.