Menu

subsidies sport

Alle Lummense sportverenigingen, die aangesloten zijn bij de sportraad, kunnen rekenen op financiële ondersteuning van het gemeentebestuur. 

Er zijn vijf verschillende subsidiereglementen:

Kadervorming binnen sportvereniging
De gemeente voorziet een toelage voor trainers en begeleiders van Lummense sportverenigingen die een sportieve cursus, vorming of bijscholing volgen. De toelage bedraagt 50 % van het inschrijvingsgeld, de resterende 50 % wordt uitbetaald indien de trainer het jaar nadien nog steeds actief is in de desbetreffende sportvereniging.

Het aanvraagformulier kan u hier downloaden.

Organisatie van kampioenschappen
De gemeente voorziet een toelage voor sportverenigingen die een kampioenschap organiseren. De toelage is afhankelijk van de grootorde van het evenement.

Het aanvraagformulier kan u hier downloaden.

Sportkwalificatie van de jeugdsport
Enkel Lummense sportverenigingen met een uitgebouwde jeugdwerking komen jaarlijks in aanmerking voor deze toelage. Sportverenigingen die gediplomeerde jeugdtrainers en/of een jeugdcoördinator aanstellen, worden via dit subsidiereglement beloond.

Het aanvraagformulier kan u hier downloaden.

Investeringen in sportinfrastructuur
De gemeente voorziet een toelage voor sportverenigingen die investeren in hun sportinfrastructuur. Zowel infrastructuurwerken, renovatiewerken als de aankoop van sportspecifieke materialen komen in aanmerking. 

Het aanvraagformulier kan u hier downloaden.

Kwaliteitsvolle begeleiding van leden
Lummense sportverenigingen kunnen jaarlijks een werkingssubsidie aanvragen. Deze toelage is enerzijds afhankelijk van de grootte van de sportvereniging en anderzijds van de kwaliteitsvolle begeleiding van leden.

Het aanvraagformulier kan u hier downloaden.

Alle subsidieaanvragen moeten jaarlijks gebeuren voor 1 september.

De volledige subsidiereglementen zijn hier te raadplegen.

Contact
Sportdienst
Sportweg 8
3560 Lummen
Tel.: 013 390 490
Fax: 013 390 591
sport@lummen.be