Menu

slachtvergunning

Sinds december 2004 heeft de overheid een computersysteem voor de aflevering van slachtvergunningen ingevoerd. Dit houdt in dat als je een dier wenst te slachten je de toekenning van een persoonlijk registratienummer dient aan te vragen (uitgezonderd de professionele veehouder die al langer een registratienummer in Sanitel heeft) op dienst burgerzaken.
Met dit nummer kan je een slachtvergunning aanvragen. Een varken of een schaap mag nog thuis geslacht worden en dan kan je op het gemeentehuis terecht voor de vergunning. Het slachten van een rund dient steeds in het slachthuis te gebeuren en dus wordt daar de vergunning afgeleverd.
Vergeet niet dat je voor het te slachten dier het zogenaamde beslagnummer nodig hebt. Dit nummer bestaande uit 8 cijfers moet de eigenaar van het dier je bezorgen.

Meer info
Dienst burgerzaken
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 470
E burgerzaken@lummen.be