Menu

seniorenadviesraad

De seniorenadviesraad is een gemeentelijke adviesraad die hoofdzakelijk tot doel heeft advies uit te brengen over alle aangelegenheden die met senioren te maken hebben, en activiteiten te ontplooien die het welzijn van de senioren in de hand werken. De seniorenadviesraad vergadert in principe één maal per maand, met uitzondering van de maanden juli, augustus en december.

Taken
- behandelen van alle zaken op gemeentelijk vlak die senioren aanbelangen
- uitbrengen van adviezen, zowel op vraag als op eigen initiatief
- stimuleren van overleg en samenwerking tussen de belanghebbende partners
- bevorderen van informatieverstrekking en vorming betreffende senioren
- organiseren van activiteiten

Documenten
- statuten
- ledenlijst
- lijst aangesloten verenigingen
- activiteiten
- subsidiereglement

Contact
Dienst Welzijn
Gemeenteplein 13
3560 Lummen
Tel: 013 390 585
welzijn@lummen.be