Menu

voorlopig rijbewijs

Model 36
Het model is 36 maanden geldig en examen afleggen mag pas vanaf 18 jaar, rijden kan enkel met een begeleider.

Er bestaan verschillende soorten voorlopig rijbewijs afhankelijk van je leeftijd en de manier waarop je wil leren rijden. We onderscheiden drie soorten: model 36, model 18 en model 3.

 • Vanaf 17 jaar
 • Na voorlegging van het document ’Aanvraag voor voorlopig rijbewijs‘ waarop de datum van slagen voor het theoretisch examen staat vermeld
 • Kostprijs: 25,00 EUR voor de aanmaak en levering in bankkaartmodel
 • Foto en handtekening van de identiteitskaart worden overgenomen van de elektronische identiteitskaart. Indien jij een nieuwe foto wenst, moet je een pasfoto meebrengen om te laten inscannen
 • wijziging vanaf 03.02.2014: vermelding op het voorlopig rijbewijs van de begeleider. Er zal een mogelijkheid voorzien worden om een tweede begeleider te vermelden doch dit is niet verplicht. Je mag enkel rijden in het gezelschap van degene die op jouw voorlopig rijbewijs is aangeduid als begeleider. Je mag geen bijkomende passagier meer meenemen! Een gebrevetteerde instructeur mag jou en jouw begeleider vergezellen. Deze instructeur moet over een rijbewijs met vermelding van de vereiste instructiecode beschikken. Hij wordt niet vermeld op jouw voorlopig rijbewijs. Hij moet eveneens bewijzen dat hij in dienst is van een VZW.

Model 18
Met dit model mag je alleen rijden. Je dient geslaagd te zijn op het theoretische examen en je dient een bewijs voor te leggen van de rijschool dat je voldoende praktijklessen hebt gevolgd. Het is 18 maanden geldig.

 • Vanaf 18 jaar
 • Na voorlegging van het document ’Aanvraag voor voorlopig rijbewijs‘ waarop de datum van slagen voor het theoretisch examen staat vermeld. Ook dient een bewijs van de rijschool van gevolgde praktijklessen te worden afgeleverd.
 • Kostprijs: 25,00 EUR voor de aanmaak en levering in bankkaartmodel
 • Foto en handtekening van de identiteitskaart worden overgenomen van de elektronische identiteitskaart. Indien jij een nieuwe foto wenst, moet je een pasfoto meebrengen om te laten inscannen.
 • wijziging vanaf 03.02.2014: als houder van een voorlopig rijbewijs model 18 maanden mag je maximum 2 passagiers meenemen. Deze moeten voldoen aan de voorwaarden om als begeleider op te treden. Andere passagiers zijn niet toegelaten!

Model 3
Voor alle andere categorieën is het voorlopig rijbewijs 1 jaar geldig.

 • Kostprijs: 25,00 EUR voor de aanmaak en levering in bankkaartmodel
 • Foto en handtekening van de identiteitskaart worden overgenomen van de elektronische identiteitskaart. Indien jij een nieuwe foto wenst, moet je een pasfoto meebrengen om te laten inscannen.

Duplicaat voorlopig rijbewijs

 • Een duplicaat van een voorlopig rijbewijs kost 25,00 EUR voor de aanmaak en levering in bankkaartmodel
 • Bij verlies of diefstal is een attest van de politie noodzakelijk
 • Foto en handtekening van de identiteitskaart worden overgenomen van
  de elektronische identiteitskaart. Indien jij een nieuwe foto wenst, moet je
  een pasfoto meebrengen om te laten inscannen.

Meer info
Dienst burgerzaken
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 470
E burgerzaken@lummen.be