Menu

omwisseling buitenlands rijbewijs

Een buitenlands niet-Europees rijbewijs kan omgewisseld worden voor een Belgisch als het in België erkend is en nog geldig is. Deze procedure neemt wel wat tijd in beslag. Het kan nodig zijn dat de houder van het rijbewijs het laat vertalen door een beëdigd vertaler. De dienst moet het door de politie ook op echtheid laten controleren. De kostprijs is 25 EUR.

Een Europees niet-Belgisch rijbewijs moet niet omgewisseld worden. Het is wel nodig het op de dienst te laten registreren. Dan kan je een duplicaat krijgen in geval van verlies of diefstal.

Meer info
Dienst burgerzaken
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 470
E burgerzaken@lummen.be