rationeel energiegebruik

Om de druk op de uitputbare grondstoffen te minderen, kunnen we best zuiniger omgaan met energie. Dit kan bijvoorbeeld door onze woning beter te isoleren. Maar ook kleinere ingrepen of een simpele aanpassing van je gewoontes kunnen hiertoe bijdragen. Een thermostaat of spaarlampen installeren maken al een heel verschil.

Meer info
Dienst Leefmilieu
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 560
E milieu@lummen.be