Menu

polio

De vaccinaties tegen poliomyelitis – of kortweg polio – zijn wettelijk verplicht. Ze moeten zonder contra-indicatie gebeuren voor de leeftijd van 18 maanden. De arts die vaccineert moet deze data noteren op het attest dat je als kersverse ouders ontving bij de geboorte. Dit dien je te bezorgen aan de gemeente waar je gedomicilieerd bent. Als je naar de consultaties van Kind en Gezin gaat, zal deze instantie hiervoor zorgen.

Meer info
Dienst burgerzaken
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 470
E burgerzaken@lummen.be