Menu

planologische documenten

De dienst ruimtelijke ordening staat in voor de opmaak van diverse planologische documenten. Deze documenten geven weer hoe het gemeentebestuur de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente wil vormgeven. Ze geven met andere woorden weer waar en hoe er gebouwd kan worden. Dit is dus belangrijk voor iedereen die in Lummen wil bouwen of verbouwen. Deze documenten kan je na afspraak raadplegen bij de dienst ruimtelijke ordening.

Bovendien is het mogelijk is om een planologisch attest aan te vragen. Dit is een informatief document dat aangeeft of er voor een gebied overwogen wordt een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken of te wijzigen.

Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA‘s)
Goedgekeurde BPA‘s

Ruimtelijk Uitvoeringsplannen (RUP‘s)
Goedgekeurde RUP‘s (gemeentelijk)
     * verslag archeologisch onderzoek Kapelstraat

Goedgekeurde RUP's (gewestelijk)

Planologisch attest
Aanvraagformulier planologisch attest

Meer info
Dienst Ruimtelijke ordening
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 540
E ruimtelijke.ordening@lummen.be