Menu

Overlegcoördinator thuisgezondheidszorg

Wat doet de overlegcoördinator thuisgezondheidszorg ?

De overlegcoördinator thuisgezondheidszorg:
- geeft ondersteuning bij de organisatie van het multidisciplinair overleg in complexe thuiszorgsituaties bij fysisch of psychisch zwaar zorgbehoevende personen
- organiseert en coördineert het zorgoverleg op een onafhankelijke (neutrale) manier
- is niet betrokken in de zorg voor de patiënt.

Voor wie ?

Iedere betrokkene bij de zorg voor de patiënt kan een overlegcoördinator thuisgezondheidszorg inschakelen.

Hoe werkt het ?

De overlegcoördinator thuisgezondheidszorg staat o.a. in voor:
- de praktische en administratieve voorbereiding en afhandeling van het overleg
- het voorzitten van het overleg, zonder inhoudelijke inbreng
- het bundelen van de afspraken in een zorgplan
- informatieverstrekking over bestaande voorzieningen, hulpmiddelen en tegemoetkomingen in de gemeente.

Wat kost het ?

Deze dienstverlening is gratis.

Medewerkers

Diensthoofd
Els Clemens

Overlegcoördinator
Elke Somers

Contact

Thuiszorgdienst
Administratief centrum
Gemeenteplein 13
3560 Lummen

Tel: 013 390 530
Fax: 013 390 592
overlegcoordinator@ocmw-lummen.be