Menu

ouderlijke machtiging

Wanneer een minderjarige alleen of met anderen dan de ouders naar het buitenland wil reizen, dient één van de ouders hiervoor toestemming te verlenen. Dat kan via een standaardformulier waarop het land van bestemming en de periode worden ingevuld. De handtekening van de ouder erop wordt dan ook gewettigd. Je dient hiervoor langs te komen op de dienst burgerzaken.

Meer info
Dienst burgerzaken
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 470
E burgerzaken@lummen.be