Menu

bestuurscommissie Oosterhof

Een woordje uitleg ...

De Bestuurscommissie Oosterhof adviseert en stuurt het gemeentebestuur met betrekking tot culturele beleidsopties. De Bestuurscommissie Oosterhof brengt advies uit op het vlak van investeringen, uitbreiding, onderhoud en herstel in of van de gemeentelijke culturele infrastructuur. Daarnaast verleent de bestuurscommissie advies over de programmering en inhoud van culturele activiteiten die de dienst Vrije tijd organiseert in het G.C.O.C. Oosterhof. Ze ondersteunt tevens culturele activiteiten die in Lummen plaatsvinden. Tot slot brengt de bestuurscommissie advies uit over het reglement en de tarieven voor het verhuren van de gemeentelijke culturele infrastructuur.

Leden

De Bestuurscommissie Oosterhof bestaat uit achttien stemgerechtigde leden. De helft van de stemgerechtigde leden zijn vertegenwoordigers van de gemeenteraad. De andere helft van de stemgerechtigde leden worden gekozen uit en door de algemene vergadering van de cultuurraad.
De voorzitter van de cultuurraad maakt automatisch deel uit van de bestuurscommissie. Twee leden worden afgevaardigd vanuit het jeugdhuis NYX. De schepen bevoegd voor cultuur en de cultuurbeleidscoördinator worden als niet-stemgerechtigde leden aan de bestuurscommissie toegevoegd.

Algemeen
Dirk Vertessen, voorzitter
Petra Bellens, secretaris en cultuurbeleidscoördinator
Betty Luyten, schepen voor cultuur

Vertegenwoordigers politieke fracties
Koen Claes - N-VA
Rita Claesen - VLD
Inge Compen - CD&V
Peter Grommen – SP.A
Hugo Lijnen - N-VA
Jeffrey Mardulier – SP.A
Marie-Claire Serwy - CD&V
Willy Bijnens - CD&V
Veerle Verboven - CD&V

Vertegenwoordigers cultuurraad en jeugdhuis NYX
Wilfried Blommen
Josette Bortels
Marie-Claire Christiaens
Mimi D‘Haemer
André Kint, ondervoorzitter
Jos Schepers
Koen Vertessen

Contact

Dienst Vrije tijd
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen
T 013 390 515
E vrijetijd@lummen.be