Menu

niet-mededeelbaar adres

Als je wenst dat je adres niet meegedeeld wordt aan anderen, bestaat er een procedure om dit schriftelijk en gemotiveerd aan te vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Dit kan maximaal voor 6 maanden. Echter als het adres wordt opgevraagd door een derde die zich kan beroepen op een wettelijke bepaling of uitvoerbare titel kan de mededeling niet geweigerd worden.

Meer info
Dienst burgerzaken
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 470
E burgerzaken@lummen.be