Menu

natuurvergunning

Voor het wijzigen van vegetatie of kleine landschapselementen is afhankelijk van de ligging een natuurvergunning of –melding vereist. De te volgen procedure kan drie maanden in beslag nemen. De natuurvergunning wordt na het advies van het agentschap voor natuur en bos verleend door het college van burgemeester en schepenen.

Neem contact op met de milieudienst als je vragen hebt over een natuurvergunning.

Meer info
Dienst Leefmilieu
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 560
E milieu@lummen.be