Menu

militiegetuigschrift

De militieplicht is in België al geruime tijd afgeschaft. Toch heb je soms nog een militiegetuigschrift nodig, een bewijs dat je je dienstplicht vervult hebt, bijvoorbeeld voor de mutualiteit of voor je pensioendossier. Je kan contact opnemen met de dienst burgerzaken als je zo een getuigschrift nodig hebt.

Meer info
Dienst burgerzaken
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 470
E burgerzaken@lummen.be