Menu

legalisatie, apostille en vertaling

Documenten die uit het buitenland komen zijn gewoonlijk niet in het Nederlands opgesteld en dienen dus vertaald te worden. Ook is het nodig dat ze voor echt verklaard worden of met andere woorden gelegaliseerd worden.Legalisatie
Legalisatie bevestigt de oorsprong van een document. De echtheid van de handtekening en de hoedanigheid van de ondertekenende ambtenaar worden geverifieerd. Bij uitbreiding wordt ook de handtekening van een legaliserend ambtenaar gelegaliseerd, dus niet enkel de handtekening van degene die het stuk afgaf (de zgn. legalisatie in cascade).
De dienst Legalisatie bevindt zich te 1000 Brussel, Karmelietenstraat 27.
Buitenlandse documenten moeten in hun land van oorsprong worden gelegaliseerd. Tenzij op deze documenten de apostille werd aangebracht moeten ze in laatste instantie gelegaliseerd worden door een ambassade of een consulaat van België in het buitenland. Als deze legalisatie gebeurt door middel van een zelfklever voorzien van een controlecijfer van minstens 16 cijfers is de ’dubbele‘ legalisatie in Brussel niet meer nodig.

Apostille
Voor bepaalde landen geldt, in plaats van de 'gewone' legalisatieprocedure, de vereenvoudigde mogelijkheid van de apostille. Dit werd ingevoerd door het Verdrag van Den Haag van 5.10.1961 en betekent dat door een aantal landen de legalisatie mag gebeuren door het document te voorzien van een apostille. Dit is een officieel formulier (met een aantal wettelijk voorgeschreven gegevens) dat aan het document wordt vastgemaakt zodat het onmogelijk is dit eraf te halen zonder dat het zichtbaar is.

Vertaling
Documenten in een andere taal dan het Nederlands moeten vertaald worden door een beëdigd vertaler. De handtekening van de beëdigd vertaler wordt gelegaliseerd door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg waaraan de vertaler verbonden is. Daarna kan je de vertaling samen met het originele document aanbieden aan de Dienst Legalisatie om een apostille of een legalisatie te bekomen.
Voor een kosteloze vertaling in het Nederlands of het Frans van bepaalde officiële documenten opgesteld in het Nederlands of het Frans kan je terecht op de Griffie in het Provinciehuis.Meer info op www.limburg.be

Meer info
Dienst burgerzaken
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 470
E burgerzaken@lummen.be