Menu

Kappen van bomen

Voor het kappen van bossen, haagkanten, alleenstaande bomen en dergelijke contacteer je best eerst de milieudienst. Zij gaan samen met je na welke vergunning of machtiging moet worden aangevraagd. Je dient er rekening mee te houden dat je niet dadelijk tot kapping kan overgaan, aangezien een aanvraagprocedure tot 3 maanden kan duren.

Meer info
Dienst Leefmilieu
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 560
E milieu@lummen.be

Kapmachtiging

Een kapmachtiging is enkel toepasbaar op een bos. Wanneer je een bos wilt dunnen of kappen met de bedoeling een nieuw bos aan te planten of spontaan te laten uitgroeien heb je een kapmachtiging van het Agentschap voor Natuur en Bos nodig. Zelfs voor het verwijderen van afgestorven bomen uit een bos heb je een dergelijke vergunning nodig.

Bosgroep

Ben je boseigenaar ? Wil je deze winter brandhout uit je bos halen maar weet je niet welke vergunningen je nodig hebt ? Zou je graag een dunning doen in je bos, maar weet je niet hoe je er moet aan beginnen ? Wil je een kapmachtiging aanvragen ?
Bij de Bosgroep West-Limburg kan je terecht voor advies, aanvragen van kapmachtigingen, aanvragen van subsidies, ... en dit allemaal gratis !
De bosgroep beschikt eveneens over een arbeidersploeg voor het uitvoeren van onrendabele boswerkzaamheden (bijv. bestrijding van Amerikaanse vogelkers, maken van takkenwallen, ...).
Wil je meer info of een afspraak met de coördinator van deze Bosgroep, Benjamine Bufkens voor een terreinbezoek ? Bel dan naar 011 23 83 29.