Menu

Voorbeelddossiers voor stedenbouwkundige vergunningen

Het komt te vaak voor dat mensen problemen hebben met het indienen van een stedenbouwkundige aanvraag waar ze de plannen zelf van mogen tekenen gezien men hiermee niet vertrouwd is. Deze problemen zorgen dan ook te vaak voor ongenoegen bij alle betrokkenen.

Om dit ongenoegen weg te kunnen werken heeft het gemeentebestuur van Lummen ervoor gekozen om u, de aanvrager van een eenvoudige stedenbouwkundige vergunning, op een overzichtelijke en duidelijke manier een leidraad aan te bieden. Op deze manier hopen wij u beter bij te staan in de opmaak van uw aanvraag.

Deze folder bevat alle documenten die u nodig hebt om een aanvraag in te dienen. Bovendien bevat deze folder ook enkele voorbeelden van plannen die u als voorbeeld kunt gebruiken bij het tekenen van uw eigen plannen. De volgende voorbeelddossiers zijn beschikbaar:

Wanneer u na het doornemen van deze folder nog bijkomende informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze dienst Ruimtelijke Ordening.

Meer info
Dienst Ruimtelijke ordening
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 540
E ruimtelijke.ordening@lummen.be