hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie is energie die geproduceerd worden uit hernieuwbare bronnen. Bij de productie ervan worden geen uitputbare grondstoffen gebruikt. Voorbeelden van hernieuwbare energievormen zijn elektricitieit uit zonne- en windenergie, hout uit duurzaam beheerde bossen en warmte uit de grond. 

Links

  • www.energiesparen.be

Meer info
Dienst Leefmilieu
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 560
E milieu@lummen.be