Menu

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lummen geeft het kader aan voor de gewenste ruimtelijke structuur en de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente. Het structuurplan is een beleidvisie van de gemeente op vlak van ruimtelijke ordening binnen de gemeente. Het is geen bestemmingsplan zoals het gewestplan, een bijzonder plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan! Binnen het structuurplan tekent het gemeentebestuur wel uit waar nieuwe woningen, nieuwe bedrijvigheid, sport en recreatie een plaats krijgen naast ruimte voor natuur en landbouw.

Het structuurplan bestaat uit een informatief, een richtinggevend en eenbindend deel. Het informatief gedeelte is een inventaris van wat er rond ruimtelijke ordening in Lummen leeft, terwijl het richtinggevend deel een beeld geeft over hoe het gemeentebestuur Lummen verder wenst uit te bouwen. Tot slot bevat het bindend gedeelte de beleidsmaatregelen: de gestelde prioriteiten en de manier waarop dit toekomstbeeld gerealiseerd moet worden.
 
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Lummen werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad van 20 november 2006 en bij besluit van de deputatie van 1 februari 2007 goedgekeurd.

Documenten

Meer info
Dienst Ruimtelijke ordening
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 540
E ruimtelijke.ordening@lummen.be