Financieel beheerder OCMW

Emmanuel Vandeputte is financieel beheerder van het OCMW van Lummen. Hij heeft de leiding over de financiële dienst en coördineert het budget en de jaarrekening. Als lid van het managementteam heeft hij een beleidsvoorbereidende en –adviserende taak in alle aangelegenheden met een financiële impact.

Taken

De financieel beheerder staat in voor onder meer volgende diensten:

  • Opstellen van het ontwerp van meerjarenplan en jaarlijks budget
  • Voeren van de boekhouding en opstellen van de jaarrekening
  • Maken van financiële analyses
  • Debiteurenbeheer
  • Thesauriebeheer (kasplanning, beleggingen, leningen)
  • Betalingen na betalingsopdracht van de secretaris
  • Voorafgaande krediet en wetmatigheidscontrole van voorgenomen financiële verbintenissen

Contact

Emmanuel Vandeputte
Financieel Beheerder OCMW

Gemeenteplein 13
3560 Lummen
Tel: 013 39 04 45
Fax: 013 39 05 92
financienocmw@lummen.be