Menu

Leefloon

Als je geen of een te laag inkomen hebt, kan je een basisinkomen krijgen. Dat heet leefloon. Maar, de wet biedt veel meer dan enkel financiële hulp. We kunnen nu ook veel meer aandacht geven aan opleiding en je kansen op tewerkstelling vergroten. 

Als je inkomen lager is dan de bedragen hieronder, heb je misschien (gedeeltelijk) recht op leefloon.

Bedragen vanaf 1 september 2017:

Jaarbasis

Maandbasis

Samenwonenden

€ 7.141,58

€ 595,13

Alleenstaanden

€ 10.712,38

€ 892,70

Uitsluitend samenwonend met gezin ten laste en min. 1 ongehuwd minderjarig kind

€ 14.283,19

€ 1.190,27


Voorwaarden voor het verkrijgen van het leefloon

Leeftijd

Je bent meerderjarig (+18 jaar)

Je bent jonger dan 18 jaar en:
- zwanger
- je hebt kinderen ten laste
- je bent ontvoogd door huwelijk

Nationaliteit

- Belg zijn
- of onderdaan van een land van de Europese Unie die het voordeel geniet van de
toepassing van de verordening (E.E.G.) nr. 1612/68 van 15 oktober 1968 betreffende
het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap, of een lid van zijn gezin
- of staatsloos
- of erkende vluchteling
- of als vreemdeling in het bevolkingsregister ingeschreven zijn


Inkomsten

- je beschikt niet over eigen inkomsten
- je hebt een eigen inkomen maar dat is lager dan:
1.190,27 EUR per maand (14.283,19 EUR per jaar) voor een persoon met gezinslast
892,70 EUR per maand (10.712,38 EUR per jaar) voor een alleenstaande persoon
595,13 EUR per maand (7.141,58 EUR per jaar) per samenwonende persoon
- alle eigen inkomsten worden verrekend, behalve kinderbijslag voor je kinderen, onderhoudsgeld voor je kinderen, studiebeurzen...

Uitputten van je rechten

Je dient je rechten op loon / werkloosheidsuitkering / ziektevergoeding / pensioen / onderhoudsgeld of andere mogelijke uitkeringen uit te putten, en hiervoor de nodige stappen te zetten.

Je plichten

Je moet tonen dat je werkbereid bent en dat je de nodige inspanningen doet om gepast werk te vinden. Indien je om gezondheidsredenen niet kan werken, kan je een medisch attest aanvragen.

Contact

Sociale dienst
Administratief centrum
Gemeenteplein 13
3560 Lummen

Tel: 013 390 570
Fax: 013 390 592
sociale.dienst@lummen.be

Openingsuren

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

MAANDAG

Enkel op afspraak

13u00 - 20u00

DINSDAG

09u00 - 12u00

Enkel op afspraak

WOENSDAG

09u00 - 12u00

Enkel op afspraak

DONDERDAG

09u00 - 12u00

Enkel op afspraak

VRIJDAG

09u00 - 12u00

Enkel op afspraak