Menu

erfrechtverklaring

Sinds een wijziging van het burgerlijk wetboek in 2009 mag de gemeente niet langer erfrechtverklaringen afleveren. Dit is nu de exclusieve bevoegdheid van de registratie (gratis) of een notaris (betalend).
Als inwoner van Lummen kan je terecht op:
3°Registratiekantoor
Voorstraat 43
3500 Hasselt
Tel. 02/57 569 40
Meenemen: afschrift overlijdensakte
trouwboekje overledene
kopijen identiteitskaarten van de andere erfgenamen
Een aanvraag terplaatse invullen en na ongeveer 1 week ontvang je het attest.

Meer info
Dienst burgerzaken
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 470
E burgerzaken@lummen.be