Menu

wilsbeschikking

Je kan diverse vormen van wilsbeschikking laten registreren bij de dienst burgerzaken.

Afstand van organen
De Belgische wetgeving is gebaseerd op het principe van de veronderstelde toestemming betreffende orgaantransplantatie. Je kan echter je uitdrukkelijke wil laten vastleggen via een inschrijvingsformulier voor het Nationaal Register. Hierin wordt je aanvaarding of weigering van orgaandonatie opgenomen en je familie kan zich dan niet meer verzetten tegen jouw beslissing.

Euthanasie
Voortaan kan je een wilsverklaring tot euthanasie opmaken en laten registreren op de dienst burgerzaken. Deze is maximum 5 jaar geldig. Je moet ze opstellen in aanwezigheid van twee getuigen waarvan minstens één geen materieel belang mag hebben bij je overlijden. Ook moet je minstens één vertrouwenspersoon opgeven, maar dat mogen er ook meerdere zijn. Deze personen dienen allemaal te tekenen en er moeten zoveel exemplaren opgesteld worden als er handtekeningen zijn, plus een exemplaar voor de huisarts. Via dienst burgerzaken wordt je verklaring geregistreerd in de nationale databank van FOD Volksgezondheid.

Wijze van teraardebestelling
Je kan wettelijk laten vastleggen wat je wenst dat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Deze ’Verklaring betreffende de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling‘ dien je persoonlijk in te vullen en te tekenen om dan te laten registreren op de dienst burgerzaken. Ook volgens welke godsdienst je de uitvaartplechtigheid wenst te laten houden kan je tegenwoordig laten registreren.

Meer info
Dienst burgerzaken
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 470
E burgerzaken@lummen.be