Menu

wettelijk samenwonen

Wanneer je meerderjarig bent, rechtsbekwaam, ongehuwd en niet gebonden door een andere vorm van wettelijke samenwoonst, kan je samen met je partner een verklaring van wettelijke samenwoonst komen afleggen. Dit kan tussen partners van verschillend geslacht maar ook tussen bijvoorbeeld personen van hetzelfde geslacht of zelfs een broer en een zus. Door deze verbintenis hebben de partners tegenover elkaar en tegenover eventuele kinderen meer rechten en meer plichten. Er kan ook nog een bijkomende overeenkomst via een notaris worden afgesloten.
Het afsluiten van een wettelijke samenwoonst kost 10 EUR.

Beëindiging van wettelijke samenwoonst gebeurt automatisch bij overlijden of huwen van één van de partners. Men kan ook samen een verklaring van verbreking komen afleggen. Dit kost 5 EUR.
Als slechts één partner de samenwoonst komt verbreken dient er een betekening aan de andere partner te gebeuren via een deurwaarder. Deze kosten bedragen circa 166,00 EUR.
Meer info vind je op de site van notaris.be

Meer info
Dienst burgerzaken
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 470
E burgerzaken@lummen.be