Menu

naams- en voornaamswijziging

Als je ongelukkig of gefrustreerd bent over je naam of voornaam kan je proberen deze officieel te laten wijzigen.

Je kan een verzoek tot naams- of voornaamswijziging indienen bij de FOD Justitie als je een gegronde reden hebt en alle vereiste documenten meestuurt. Dit is evenwel geen recht, maar een gunst die je kan verleend worden.

Een voornaamswijziging zal soepeler worden toegestaan dan een naamswijziging. De wijziging van de voornaam wordt immers toegestaan door de minister van justitie, terwijl de naamswijziging wordt verleend door de koning via het verschijnen van een Koninklijk Besluit in het Staatsblad.

Het ministerieel of koninklijk besluit moet je laten registreren op de registratiedienst. De kosten variëren tussen 49 EUR en 740 EUR. Hiervan dient de burgerlijke stand van je geboorteplaats een akte op te maken en pas dan is de wijziging definitief.

Dit betekent ook dat je officiële documenten zoals je identiteitskaart en rijbewijs moeten vervangen worden met je gewijzigde gegevens erop.

Meer info
Dienst burgerzaken
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 470
E burgerzaken@lummen.be