Menu

huwelijk en echtscheiding

Als je van plan bent in het huwelijksbootje te stappen valt er heel wat te regelen. Het burgerlijk huwelijk dient wettelijk steeds voor het kerkelijk huwelijk voltrokken te worden. Van deze gebeurtenis wordt natuurlijk een huwelijksakte geakteerd in de registers van de burgerlijke stand.

Huwelijk
Om de datum vast te leggen kan je zelfs een jaar op voorhand de dienst burgerzaken contacteren. Als je beiden in België geboren bent en woont, zal de dienst alle nodige documenten voor jullie kunnen aanvragen of opmaken. Indien je zelf documenten uit het buitenland moet voorleggen, dien je ook vaak te zorgen voor vertaling en legalisatie.
In Lummen kan je elke dag trouwen, behalve op zon- en feestdagen.
Trouwen op een weekdag kost 25 EUR, op een zaterdag is dat 50 EUR.

Het toekomstige paar wordt door de dienst burgerzaken enkele maanden voor de grote dag uitgenodigd om hun huwelijksdossier te vervolledigen. Er wordt dan ook een officiële akte opgemaakt in het register van aangifte van huwelijk dat door het koppel getekend dient te worden. Dit moet minimaal 15 dagen voor de huwelijksdatum en mag maximaal 6 maanden vooraf. Dit vervangt het uithangen van de huwelijksaangifte van vroeger.

Dan zal je ook gevraagd worden:

  • wie jullie getuigen zijn: keuze van 0, 1, 2, 3 of maximaal 4 getuigen
  • of je een huwelijkscontract neemt dat afwijkt van het wettelijk stelsel: de notaris waar je dit laat vastleggen zal je een attest bezorgen dat je voor het huwelijk dient binnen te brengen.
  • of er familieleden zijn die een bewijs van werkverlet nodig hebben

Indien je een huwelijksreis plant buiten Europa kan het ook zijn dat je een paspoort (reispas) nodig hebt. Denk er aan dit tijdig aan te vragen om niet voor onaangename verrassingen komen te staan.

Tijdens het huwelijk zelf wordt de eigenlijke huwelijksakte ondertekend door zowel de beide huwelijkspartners als de getuigen als de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze akte is het officiële bewijs dat je gehuwd bent maar er wordt jullie natuurlijk ook een trouwboekje overhandigd.

Echtscheiding
Het vonnis van een echtscheiding wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente of stad waar het huwelijk heeft plaatsgevonden. Dit gebeurt echter pas van zodra het vonnis definitief is, of anders gezegd: zodra het in kracht van gewijsde is gegaan. Dit wil zeggen dat er geen hoger beroep meer mogelijk is.

Meer info
Dienst burgerzaken
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 470
E burgerzaken@lummen.be