Menu

burgerlijke stand

De dienst burgerzaken legt alle grote stappen van het menselijk leven vast in aktes in de registers van de burgerlijke stand. Het gaat daarbij om geboortes, adopties, erkenningen, huwelijken, echtscheidingen, overlijdens enz. Op persoonlijk verzoek kunnen hiervan afschriften of uittreksels afgeleverd worden. Ook officiële instanties kunnen zulke uittreksels opvragen. Sinds de afschaffing van het gemeentelijk zegelrecht zijn ze gratis.

Klik verder voor meer uitleg over de verschillende akten van burgerlijke stand:

Meer info
Dienst burgerzaken
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 470
E burgerzaken@lummen.be