Menu

buitenschoolse kinderopvang

kinderopvangDe gemeentelijke buitenschoolse opvang ‘t Sjamajeeke staat open voor kinderen vanaf 2,5 en lagere schoolkinderen uit alle schoolnetten, scholen, culturen en overtuigingen.
De kinderen kunnen voor- en naschoolse opvang krijgen en dit onder deskundige begeleiding. In de opvang hebben kinderen altijd de vrije keuze tussen vrij spel en begeleide activiteiten, tussen spelen in groep of alleen, tussen sportieve of uitgelaten spelletjes en eerder rustige activiteiten, …
Er wordt getracht om in de verschillende opvangcentra een grote verscheidenheid aan speelgoed en een groot aanbod van activiteiten te brengen in een veilige en gezellige omgeving.

De administratie van de buitenschoolse opvang staat onder meer in voor de inschrijvingen, dossierbeheer en de facturatie voor de opvang, personeel en de dagelijkse werking van de opvang. Zij volgt bovendien de erkenningen en subsidiedossiers op en staat in voor de opvolging van de inrichting, veiligheid en logistiek van de opvanglocaties. Tot slot volgen zij de adviesorganen van de buitenschoolse kinderopvang op.Logo Sjamajeeke

Download hier een folder over onze buitenschoolse kinderopvang.

Medewerkers

Administratie
Betty Germeys
Diane Renders (diensthoofd)
Marina Mullens
Ann Maris

Begeleidsters
Evi Beerden 
Nancy Bové
Nicole Claes
Rosita Claes
Christiane Donné
Sonja Engelen
Sara Jaemers
Kirsten Kenners
Carine Mertens 
Cindy Peeters
Mieke Put
Peggy Ramakers
Debbie Reynders (wordt momenteel vervangen door Claes Natasja) 
An Schuermans 
Estel Smets
Marleen Stockmans 
Ilse Timmermans
Marleen Vaes
Conny Vanaenrode (wordt momenteel vervangen door Bart Roman)
Linda Vanbaelen 
Linda Vanderhoydonck
Betty Vandevenne (wordt momenteel vervangen door Lara Vanhees)
Christine Vandijck
Marleen Vanherle
Greta Vanwezemael
Jessica Verlaak
Hanne Vesters (wordt momenteel vervangen door Nams Aïcha) 
Nicole Wendrix
Ria Wouters
Kathleen Sanders
Natasja Claes
Ingrid Geskens

Onderhoudspersoneel
Els Reekmans
Mieke Pauls

Contact
Buitenschoolse kinderopvang ’t Sjamajeeke
Gemeenteplein 13
3560 Lummen
Tel.: 013 390 500
buitenschoolse.opvang@lummen.be