brand

Jaarlijks zorgen in België ongeveer 10 000 branden in gebouwen voor talrijke doden, brandwonden en materiële schadegevallen. Bijna 80% van de sterfgevallen door brand zijn het gevolg van woningbranden.

Nochtans kunt u een brand in de meeste gevallen voorkomen door enkele voorzorgsmaatregelen te treffen.

Als het noodlot toch toeslaat, is het belangrijk dat u rustig probeert te blijven. Snel en juist reageren kan het ergste voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen om brand te voorkomen

Een brand breidt zeer snel uit. In enkele minuten tijd kan het vuur onbeheersbaar worden en zo een reëel gevaar voor mensen vormen. De prijs van een brand kan heel hoog zijn: een sterfgeval, uw huis, de inboedel, souvenirs ...
Nochtans kunt u brand in de meeste gevallen voorkomen door enkele, soms zeer eenvoudige, voorzorgsmaatregelen te treffen.

Elektriciteitsrisico's

Een onzorgvuldig gebruik van elektriciteit brengt risico's met zich mee die kunnen leiden tot elektrocutie en brand. Een elektrisch defect ligt aan de basis van een derde van de branden.

De voornaamste oorzaken van dit soort branden zijn:

 • overbelasting van elektrische kabels
 • kortsluiting ten gevolge van slecht geïsoleerde draden
 • defecte contacten die leiden tot een abnormale weerstand en opwarming

Goede gewoontes

 • Nooit roken in bed
 • Nooit een brandende sigaret in de vuilnisbak, in een kelderraam of in een rioolrooster gooien
 • Nooit brandalcohol gebruiken om een barbecue aan te steken of aan te wakkeren
 • Aanstekers, lucifers en pyrotechnisch materiaal buiten het bereik van kinderen bewaren
 • Zorgvuldig omgaan met brandbare vloeistoffen (ether, white spirit, ontvlekkingsmiddelen ...) in een goed verluchte ruimte
 • Geen kaarsen of andere decoraties met een duidelijke vlam gebruiken in de buurt van brandbare materialen
 • Ruimtes waarin toestellen op gas staan goed verluchten
 • De schoorsteen minstens één keer per jaar laten schoonmaken

Meer info
Gemeentelijke Veiligheidscel
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 454
E veiligheidscel@lummen.be