Menu

Sint-Willebrorduskerk

Deze zou dateren van 1365. De kerk was een zwarte kappelle, toegewijd aan de heilige Willebrordus. Er waren op de toren verschillende data aangebracht die verwezen naar herstellingswerken. Waarschijnlijk is men met de bouw van de toren begonnen in 1666. Het kruis werd op de toren geplaatst in 1715. De toren stortte in elkaar op 6 juli 2006. Gelukkig waren hierbij geen gewonden.

Het koor van de kerk heeft een regelmatige vorm. De vensters zijn gotisch en in het dwarsschip zijn twee grote vensters in Romaanse stijl. Het gewelf van de kerk dat als datum 1788 draagt is eveneens van Romaanse oorsprong. Het koor, het schip en de toren van de kerk werden in 1951 geklasseerd.

Sedert 1973 werd de hele kerk geklasseerd en sindsdien werd de kerk gerestaureerd. Opmerkelijk is dat de fundering en de opbouw van de kerk op 1m hoogte werd opgetrokken in grote Diestse zandsteen. De verdere opbouw geschiedde in plaatselijk gebakken, kleine formaatstenen van Maaslandse oorsprong. De dakbedekking is in gewone natuurklei.

In 1909 werden de gekleurde glasramen aangebracht. De meeste glasramen zijn giften van families of van de parochianen zelf. Het middelste venster van het koor draagt links onder het wapen van "Arrazola de Onate", dat later het gemeentewapen van Meldert werd. Het orgel zou dateren van 1864. Het tabernakel is een gift van de parochianen na de oorlog van 1914-1918.De kleine klok werd in 1721 gehangen en de grote klok in 1956, daar het oorspronkelijke exemplaar door de Duitsers tijdens de tweede wereldoorlog uit de toren werd weggehaald. De twee zijaltaren zijn in Renaissancestijl. In 1960 werden vele beelden uit de kerk verwijderd en werd het gestoelte verder tegen de houten beschotten geplaatst.

Sint-Willebroduskapel

De kapel dateert van 1349 en was een vrijgoed. Ze werd volledig hersteld in 1780 door de toenmalige pastoor Klugman.