Menu

bewijs van woonst

In tegenstelling tot een gezinssamenstelling, waarin elke persoon ingeschreven op hetzelfde adres wordt vermeldt, geeft een bewijs van woonst enkel de wettelijke informatie betreffende één persoon. Vaak wordt dit attest in combinatie met een bewijs van nationaliteit gevraagd voor bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure. Je kan contact opnemen met de dienst burgerzaken als je zo een bewijs nodig hebt.

Meer info
Dienst burgerzaken
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 470
E burgerzaken@lummen.be