Bestuur

De organisatiestructuur van een OCMW bestaat uit twee onderscheiden onderdelen; een ambtelijk gedeelte en een politiek gedeelte.

Het OCMW heeft de volgende politieke organen:
- De Raad voor Maatschappelijk Welzijn of OCMW-Raad
- het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
- het Bijzonder Comité Woonzorgcampus

Op ambtelijk vlak zorgen het managementteam, de secretaris en de ontvanger voor de uitvoering van het beleid.