Menu

beroep

Het beroep is één van de wettelijke gegevens die de dienst burgerzaken dient in te voeren in het bevolkingsregister. Eventuele wijzigingen dienen zij eveneens aan te brengen. Daarom zal men je bij een bezoek aan de dienst geregeld vragen of de beroepsgegevens nog correct zijn. Je kan deze informatie ook zelf controleren met je elektronische identiteitskaart en de onjuiste gegevens laten aanpassen door de dienst burgerzaken. Tijdelijke situaties zoals werkloosheid of een tijdelijke ziekenfondsuitkering kunnen niet worden ingevoerd. In dat geval blijft het laatste beroep behouden.

Wie hierover vragen heeft, kan terecht bij de dienst burgerzaken.

Meer info
Dienst burgerzaken
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 470
E burgerzaken@lummen.be