Menu

attesten en getuigschriften

Op persoonlijk verzoek kunnen diverse attesten worden afgeleverd door de dienst burgerzaken. Deze attesten kunnen gebruikt worden als officieel bewijs voor officiële instanties. Sommige van deze officiële instanties kunnen zulke attesten ook zelf opvragen als ze dit voldoende motiveren. Sinds de afschaffing van het gemeentelijk zegelrecht zijn ze gratis. Opgelet: het gaat hierbij niet om uitreksels uit de akten van burgerlijke stand. Die vind je elders op de site.

Klik verder voor meer informatie:

  • attest gezinssamenstelling
  • bewijs van leven
  • bewijs van woonst
  • militiegetuigschrift
  • ouderlijke toestemming
  • polio
  • slachtvergunning
  • strafregister
  • tijdelijke afwezigheid

Contact
Dienst Burgerzaken
Gemeenteplein 13
3560 Lummen
Tel:  013 390 470
Fax: 013  390 591
burgerzaken@lummen.be