Menu

Regularisatie van asielzoekers

Naast de asielprocedure en het statuut van subsidiaire bescherming bestaat ook nog de mogelijkheid om geregulariseerd te worden. Dit kan op basis van medische redenen of humanitaire redenen.

Een regularisatie om medische redenen moet aangevraagd worden bij Dienst Vreemdelingenzaken. Uit het dossier moet eigenlijk blijken dat in het land van herkomst van de betrokkene de noodzakelijke medische zorgen niet voorhanden zijn, of dat de gezondheidstoestand van de betrokkene een terugkeer onmogelijk maakt.

Een regularisatie om humanitaire redenen moet worden aangevraagd bij de burgemeester van de woonplaats. Na een lokaal onderzoek wordt de aanvraag overgemaakt aan de dienst vreemdelingenzaken. Er zijn geen strikt toegepaste criteria. Een toekenning is mogelijk op basis van onredelijk lange asielprocedure, op basis van integratie of om andere redenen.

De beslissingsbevoegdheid ligt uiteindelijk bij de minister van binnenlandse zaken. Een regularisatie kan definitief of tijdelijk zijn, en er kunnen criteria aan verbonden worden (zoals aanvraag arbeidskaart, effectieve tewerkstelling, …). Mensen die geregulariseerd zijn moeten zich voor steunverlening wenden tot het OCMW van hun woonplaats.

Contact

Sociale dienst
Administratief centrum
Gemeenteplein 13
3560 Lummen

Tel: 013 390 570
Fax: 013 390 592
sociale.dienst@lummen.be

Openingsuren

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

MAANDAG

Enkel op afspraak

13u00 - 20u00

DINSDAG

09u00 - 12u00

Enkel op afspraak

WOENSDAG

09u00 - 12u00

Enkel op afspraak

DONDERDAG

09u00 - 12u00

Enkel op afspraak

VRIJDAG

09u00 - 12u00

Enkel op afspraak