Menu

Lokale opvang van asielzoekers in Lummen


In het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) van het OCMW van Lummen worden er momenteel 21 asielzoekers opgevangen. Het is het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) dat de asielzoekers toewijst aan het LOI.
Aan de betrokkenen wordt materiële steun verleend.

Leefgeld
Het leefgeld wordt beperkt tot een minimum, volgens de normen van het Federaal Agentschap.

Huisvesting
Om de asielzoekers te huisvesten huurt en bemeubelt het OCMW vier huizen waar ze alle 21 verblijven.

Onderwijs
Schoolplichtige kinderen zijn verplicht om naar school te gaan.

Medische begeleiding
Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met een vaste huisarts.

Procedure begeleiding
Tijdens elke fase van de lopende procedure probeert de maatschappelijk werker de azielzoekers zo goed mogelijk te informeren over de stand van hun procedure, de mogelijke opties en de gevolgen hiervan. Er wordt beroep gedaan op tolken en er worden pro deo advocaten ingeschakeld voor deze begeleiding.
Sociale begeleiding

Asielzoekers zijn mensen van vreemde origine, met soms een heel traumatisch verleden. De maatschappelijk assistent biedt steeds een luisterend oor.

Zinvolle vrijetijdsbesteding

Gezien een groot aantal asielzoekers niet mag werken, is verveling een veel voorkomend probleem. Vandaar dat aan onze asielzoekers met aandrang gevraagd wordt om Nederlandse lessen te volgen

Uitstroom uit het opvanginitiatief
Als asielzoekers een positieve beslissing ontvangen omtrent hun asielaanvraag, dan wordt overgeschakeld naar het systeem van financiële hulpverlening.

Wie uitgeprocedeerd is, moet het LOI verlaten. Sommigen keren vrijwillig terug naar het land van herkomst met begeleiding van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Anderen gaan naar een asielcentrum, verdwijnen in de illegaliteit of worden gedwongen uitgewezen. Door goede communicatie worden veel problemen vermeden.

Contact

Sociale dienst
Administratief centrum
Gemeenteplein 13
3560 Lummen

Tel: 013 390 570
Fax: 013 390 592
sociale.dienst@lummen.be

Openingsuren

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

MAANDAG

Enkel op afspraak

13u00 - 20u00

DINSDAG

09u00 - 12u00

Enkel op afspraak

WOENSDAG

09u00 - 12u00

Enkel op afspraak

DONDERDAG

09u00 - 12u00

Enkel op afspraak

VRIJDAG

09u00 - 12u00

Enkel op afspraak